Archive

Spłacasz aktualnie kredyt? Odbierz zwrot z zawyżonych kosztów!

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że mogą być uprawnione do zwrotu nienależnie pobranych przez banki i instytucje finansowe środków. Tymczasem, odsetek umów kredytowych obarczonych błędami i zapisami