Jak rozliczyć PIT 37?

Jak rozliczyć PIT 37?

Który druk wypełnić? Do kiedy mam czas na rozliczenie PIT ? Jak rozliczyć PIT 37 wspólnie z małżonkiem? Czy przysługują mi ulgi podatkowe? W jaki sposób mogę przekazać 1% na OPP? Te pytania zadajemy często  w gorącym czasie składania deklaracji PIT  za poprzedni rok podatkowy. Osoby, które w 2016 roku uzyskały przychody wyłącznie za pośrednictwem płatnika, ze źródeł znajdujących się na terenie Polski oraz ich dochody podlegają opodatkowaniu według skali podatkowej ujętej w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, powinny wykazać te dochody w deklaracji PIT 37 w wersji papierowej lub jako ePIT

PIT 37 powinny złożyć osoby, które

 • nie prowadziły działów specjalnych produkcji rolnej oraz pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanych według ogólnych zasad z zastosowaniem skali podatkowej,
 • nie wliczają do dochodów wynagrodzenia za pracę małoletnich dzieci,
 • nie wykazują straty z ubiegłych lat

Ministerstwo Finansów wskazuje grupę dochodów, które powinny być wykazane w deklaracji PIT 37

 • wynagrodzenia otrzymane z tytułu umowy o pracę, pracę nakładczą, spółdzielczy stosunek pracy, z tytułu umowy-zlecenia, kontraktów menedżerskich, udziału w radach nadzorczych,
 • otrzymane renty i emerytury krajowe oraz zasiłki przedemerytalne,
 • przychody z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną,
 • zasiłki otrzymane z ubezpieczenia społecznego;
 • stypendia studenckie
 • dochody z praw autorskich i innych praw majątkowych;
 • świadczenia wypłacane przez Fundusz Pracy lub Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
 • wynagrodzenie za pracą wykonywaną w areszcie lub zakładzie karnym

Co roku, ostatnim dniem na dostarczenie PIT 37, ale także  PIT-36, PIT-38 i PIT-39 do wybranego urzędu skarbowego jest ostatni dzień kwietnia. W 2017 roku, ze względu na to, że 30 kwietnia i 1 maja są dniami wolnymi, ostatecznym terminem na złożenie rocznej deklaracji podatkowej jest  2 maja.

Jak rozliczyć PIT 37 wspólnie z małżonkiem?

Zasady wspólnego rozliczenia PIT małżonków reguluje Ustawa  o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych a ściślej, art. 6 ust. 1-3a ustawy z 26 lipca 1991 r. Zasadniczo, małżonkowie powinni rozliczać się z fiskusem osobno, jeśli jednak spełniają określone warunki, mogą skorzystać z preferencyjnych warunków  i złożyć wspólne zeznanie. Może to przynieść niemałe korzyści, zwłaszcza wówczas, kiedy jest spora dysproporcja w dochodach męża i żony. Wspólne roczne rozliczenie małżonków na formularzu PIT 37 jest możliwe, jedynie wtedy, gdy oboje spełniają wymienione w pierwszej części tekstu warunki do złożenia deklaracji PIT 37. Zależy również od stażu małżeńskiego oraz źródeł przychodów. Jeśli spełniają warunki, to wypełniają jeden formularz PIT 37. Deklaracją wspólnego rozliczenia jest zaznaczenie odpowiedniego kwadratu  i złożenie podpisu. Nie ma konieczności składania dodatkowych  dokumentów informujących o tym, że deklaracja jest wspólną.  Nie trzeba też podpisu drugiego współmałżonka. W momencie złożenia w urzędzie PIT 37  przez jednego małżonka, staje się on automatycznie  pełnomocnikiem drugiego.

Jak rozliczyć PIT 37 i wykorzystać przysługujące mi ulgi?

Rozliczając się z urzędem skarbowym, powinniśmy pamiętać, że dzięki różnego rodzaju ulgom, mamy możliwość całkiem ładnej kwoty.

Są ulgi, które możemy odliczyć od dochodu :

 • ulga rehabilitacyjna,
 • ulga z tytułu przekazania darowizny
 • ulgę internetowa
 • ulga na nowe technologie
 • ulgę z tytułu wpłat na IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego).
 • zwrot nienależnie pobranych świadczeń,

oraz  ulgi odliczane od podatku:

 • ulga prorodzinna, czyli tak zwana “na dzieci”
 • ulga abolicyjna, zwana ulgą „zagraniczną”

Artykuł powstał we współpracy z portalem PITax.pl Łatwe podatki, oferującym nie tylko możliwość bezpłatnego rozliczenia podatku PIT, ale także dostęp do ogromnej bazy wiedzy podatkowej i pomocy ze strony zespołu doświadczonych ekspertów i doradców podatkowych.

Program PIT od PITax.pl Łatwe podatki dzięki współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych udostępniany jest nieodpłatnie organizacjom pozarządowym w celu wsparcia w zbiórce 1% podatku dochodowego na ich rzecz. Zapraszamy do przekazania 1% podatku na wybraną przez siebie organizację.

Previous ZATRZYMANY POSZUKIWANY LISTEM GOŃCZYM
Next PODZIĘKOWANIA DLA UCZNIÓW SZKOŁY PLASTYCZNEJ

Może to Ci się spodoba

Strefa Biznesu 0 Comments

Papier do drukarki: garść informacji

Decydując się na kupno drukarki, musimy pamiętać, że niezbędny będzie nam także papier. Bez niego nie uda się przenieść na papier efektów naszej pracy. Obecnie w sklepach znajdziemy szeroki wybór

Strefa Biznesu 0 Comments

Dotacje Unijne dla województwa lubelskiego 2020

Regionalne programy operacyjne przygotowywane są po to, by wspierać przedsiębiorców w zakresie realizacji inwestycji o lokalnym charakterze. Inaczej niż Program Innowacyjna Gospodarka, regionalne programy operacyjne będą wspierać inwestycje z wartością

Strefa Biznesu 0 Comments

Papier ksero

Papier ksero może wydawać się wyjątkowo nieskomplikowanym produktem, z którego na co dzień korzysta się w ilościach hurtowych. Okazuje się jednak, że w praktyce jest to bardzo zróżnicowane narzędzie i

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź