Dotacje unijne – województwo lubelskie

Dotacje unijne – województwo lubelskie

Samorząd jest odpowiedzialny za rozwój regionalny i planowanie, transportu, edukacji, energii, kultury i ochrony kultury w regionie lubelskim we wschodniej części Polski. Odpowiada również za opracowanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa lubelskiego na lata 2014-2020, który określa działania na rzecz gospodarki niskoemisyjnej i zmian klimatycznych. Ważnym elementem tej strategii są fundusze unijne. Województwo lubelskie to region typowo rolniczy. Przemysł rolno-spożywczy, w tym rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze, to jeden z największych, dynamicznie rozwijających się segmentów gospodarki województwa lubelskiego. Użytki rolne w regionie stanowią 68% ogólnej powierzchni (pierwsze miejsce w kraju), a województwo jest jednym z największych krajowych producentów zbóż, mielonych warzyw, owoców z drzew i owoców z krzewów. Cechą województwa lubelskiego jest także wysoki poziom rozwoju rolnictwa ekologicznego oraz przetwórstwa rolno-spożywczego, które zatrudnia ponad 25% wszystkich zatrudnionych w przemyśle i jest jedną z głównych gałęzi gospodarki regionu.

Lubelskie, dzięki swojemu położeniu geograficznemu oraz korzystnym warunkom geograficzno-przyrodniczym, posiada duży potencjał w zakresie produkcji biopaliw i rozwoju zielonej energii. Region każdego roku zwiększa udział odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii. W latach 2012-2013 odnotował największy wzrost w tym zakresie spośród wszystkich województw w Polsce, osiągając 24,9%, podczas gdy krajowy udział energii odnawialnej w końcowym zużyciu energii brutto w Polsce wynosi obecnie 13,7%.

Głównym celem wdrożenia funduszy unijnych na terenie Lubelszczyzny 2014-2020 jest wzrost konkurencyjności regionu w celu wzmocnienia spójności społecznej i terytorialnej. Fundusze przyczynią się do osiągnięcia celów strategii „Europa 2020” dotyczących inteligentnego i trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu, przede wszystkim poprzez pobudzenie wzrostu gospodarczego i produktywności MŚP. Program będzie realizował 10 celów tematycznych, ze szczególnym uwzględnieniem następujących głównych priorytetów:

  • Badania i innowacje oraz konkurencyjność MŚP
  • Rozwój cyfrowy regionu
  • Przyjazna dla środowiska energia i efektywność energetyczna
  • Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów
  • Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
  • Mobilność regionalna i transport ekologiczny
  • Infrastruktura społeczna
  • Rynek pracy a adaptacja przedsiębiorstw i pracowników do zmian
  • Wykształcenie, kwalifikacje i kompetencje

W efekcie zastosowania funduszy unijnych oczekiwany jest wzrost udziału przedsiębiorstw innowacyjnych w ogólnej liczbie przedsiębiorstw przemysłowych i usługowych z 13,6% do 29%. Wzrost udziału produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w całkowitej produkcji energii elektrycznej z 1,5% do 5,6%. Wzrost liczby pasażerów w publicznym transporcie miejskim ze 126,1 do 202,5 mln. Budowa 409 km kanalizacji sanitarnej i 323 km sieci wodociągowej. Wzrost odsetka dzieci w wieku 3-4 lat objętych wychowaniem przedszkolnym z 61,4% do 78%. Wsparcie dla ponad 20 000 bezrobotnych mieszkańców regionu

Komisja Europejska zatwierdziła też 736 mln zł dofinansowania z UE na budowę drogi S19 na odcinku od węzła Lublin Węglin do węzła Kraśnik Południe w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Podpisano umowę pomiędzy Centrum Unijnych Projektów Transportowych a beneficjentem – Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad – na dofinansowanie projektu „Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów węzeł Lublin Węglin – odcinek węzeł Kraśnik Południe” we wrześniu 2019 r. Projekt o wartości 1,5 mld zł, z czego prawie połowa będzie finansowana ze środków unijnych na infrastrukturę i środowisko, zostanie zrealizowany w czerwcu 2021 roku.

http://rpolubelskie.pl/

Previous Jakie okulary do komputera
Next Jak działają klucze dynamometryczne?

Może to Ci się spodoba

Strefa Biznesu 0 Comments

Druk niestandardowy: Wybór atramentów

Więc, jesteście gotowi iść do prasy. Zaprojektowałeś swoją książkę do druku, plakat lub broszurę i wybrałeś swój papier. A co z tuszem? Każdy atrament wystarczy. Prawda? Nie na dłuższą metę.

Strefa Biznesu 0 Comments

ZA Puławy inwestują w energetykę i biotechnologię

Zakłady Azotowe w Puławach powołały spółkę, która będzie produkować substancje z surowców roślinnych, wykorzystywane między innymi w farmacji. Za 5 lat ma też ruszyć nowa elektrownia budowana razem z PGE.  – W celu realizacji

Strefa Biznesu 0 Comments

Jakie meble do salonu fryzjerskiego?

Wśród zakładów usługowych w naszym kraju zdecydowanie dominują salony fryzjerskie. Na wyposażeniu każdego salonu fryzjerskiego nie może oczywiście zabraknąć odpowiednich mebli. Gama mebli fryzjerskich, które dzisiaj do wyboru mają osoby,

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź